جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

طرف قرارداد با بیمه آتیه سازان و کانون بازنشستگان تامین اجتماعی

طرف قرارداد با بیمه آتیه سازان و کانون بازنشستگان تامین اجتماعی

unfortunate-woman-covered-ears-not-hear
شنوایی

پر سر و صدا ترین مشاغل جهان!

اگر به شما گفته نمی‌شود از محافظ گوش استفاده کنید، به این معنی نیست که در امنیت هستید. آسیب به شنوایی در پر سر و صدا ترین فعالیت‌ها اتفاقی نیست